MANGO, FASHION PACT (MODA PAKTI)’NIN YILDÖNÜMÜNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MODA SEKTÖRÜ SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

Sürdürülebilir elyaf kullanımı ve plastik kullanımının azaltılması, şirketin başta gelen önceliklerinden iki tanesidir

Mango, anlaşma kapsamında konulan sürdürülebilir hedefler doğrultusunda, başarıyla ilerlediği Fashion Pact’a olan katılımının birinci yıldönümünü kutluyor.

Bu ilk yıl boyunca, aynı yolda ilerleyebilmek için ortak alt yapı oluşturmanın yanı sıra, Fashion Pact tüm çabalarını, belirlediği üç mihenk taşının ikisi üzerinde çalışmaya adamıştır: İklim değişikliğine karşı mücadele ve okyanusları koruma.

Geçtiğimiz Ekim ayında Mango, iklim değişikliğiyle mücadele hakkında, Birleşmiş Milletler’in İklim Eylemi için Moda Endüstrisi Tüzüğü’nü imzaladı. Bu tüzük, moda endüstrisinin birlikte hareket ederek iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmasını hedefleyen 16 maddeyi içerir. Bu maddeler, diğer unsurların yanı sıra tesislerde, tedarik zincirinde ve lojistikte sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgilidir.

Mango'nun KSS Müdürü Beatriz Bayo'ya göre, "Bu anlaşma, moda endüstrisinin iklim değişikliğine karşı beraber hareket etmeye kararlı olduğunun açık bir göstergesidir; bu da sektörün, iklim sorununun büyüklüğü ile başa çıkabilmek için gerekli olan kararlılığının bir örneğidir".

Birleşmiş Milletler Moda Endüstrisi Tüzüğü, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %30 azaltmayı hedefliyor. Bu nedenle Mango, 2021 yılı boyunca bilimsel temelli hedefler (SBTs Science-Based targets) belirlemesini ve emisyonlarını azaltmak için gereken planı hazırlamasını sağlayacak karbon ayak izinin ayrıntılı bir analizini yapıyor.

Mango tarafından başlatılan projeler

Şirketin hedeflerinden biri de çevreye etkisi daha az olan malzemelerin kullanımına öncelik vermek. Bu doğrultuda Mango, koleksiyonlarındaki sürdürülebilir elyaf oranını artırma düşüncesini sene başında açıklamış ve 2025 yılına kadar ürünlerinde kullanılan pamuğun %100'ünün sürdürülebilir kaynaklı olmasını hedeflemiştir. Şirket ayrıca, ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester miktarının 2025 yılına kadar %50'ye kadar arttırılması ve kullanılan selülozik elyafların %100'ünün de 2030 yılından önce kontrollü menşeli olmasını hedeflemektedir.

Mango, aynı zamanda okyanusları koruma konusunda da ilerlemek amacıyla, kısa süre önce ambalajlarındaki plastik poşetleri kağıt poşetlerle değiştirmek için bir proje başlattı. Bu proje, Mango’nun tedarik zinciri boyunca ürünlerin dağıtımında kullanılan tüm plastik poşetlerin kullanımını, aşamalı olarak ve tedarikçileriyle iş birliği içinde kullanımdan kaldırılmasıyla ilgilidir. Proje sayesinde şirket, yılda yaklaşık 160 milyon plastik poşet kullanımına son verecektir. Mango, İspanya’da bu sektörde bu eylemi gerçekleştiren ilk büyük tekstil şirkettir.

Press.mango.com’da yayınlanan tüm fotoğraflar sadece yayınlarda ve ticari amaç gütmeyen durumlarda kullanılabilir. Kapak dahil, herhangi başka bir nedenle kullanım için press@mango.com adresinden Mango Halkla İlişkiler Departmanı ile bağlantıya geçerek izin alınması gerekmektedir.