MANGO ŞEFFAFLIK ADINA VERDİĞİ SÖZDE İLERLEME KAYDEDEREK TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ FABRİKALARIN LİSTESİNİ AÇIKLADI

Mango, İspanya moda sektöründe bunu yayınlayan ilk büyük şirket oldu

Bu yayın, Mango’nun Endüstri İşçi Komisyonu (CC.OO) ile 2018 yılında imzaladığı anlaşma çerçevesindedir

Mango, şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığı nedeniyle, dünya çapındaki tedarik zincirinin birinci seviye üretim fabrikalarının (Tier 1) listesini kamuoyuna açıkladı ve İspanya'da moda sektöründe, bunu gerçekleştiren ilk büyük şirket oldu. Bugünden itibaren yayınlanan listeye, şirketin kurumsal web sayfası‘dan ulaşılabilir: https://shop.mango.com/iframe.faces?filtro=franquiciados&state=he_052_TR&ts=1602071314278.

Liste; konfeksiyon ve ayakkabı sektörünün tedarik zincirlerinde şeffaflığı savunan, dokuz iş ve insan hakları kuruluşundan oluşan bir koalisyon tarafından başlatılan Şeffaflık Güvencesi Standardı (Transparency Pledge Standard) adlı girişimin gerekliliklerini takiben; Mango'nun 2020 yılında üretim yaptığı fabrikalar hakkında bilgiler içeriyor.

Liste, Mango ve Endüstri İşçi Komisyonu (CC.OO) arasındaki İkili Anlaşma çerçevesinde yayınlanmaktadır. Mango'nun değer zincirinin şeffaflığı adına kaydettiği bu ilerleme, hem firma hem de Endüstri İşçi Komisyonu (CC.OO) açısından, moda sektöründeki global tedarik zincirlerinde sorumluluk adına ilerleme kaydedilmesinin yanı sıra, ürünlerinin imalatında çalışan kişilerin haklarınının kuvvetlendirilmesi adına da güçlü bir endüstri aracı niteliğini taşıyor.

Mango ve Endüstri İşçi Komisyonu (CC.OO), tedarik zincirinde insan hakları konusundaki durum tespitini güçlendirmek ve daha sürdürülebilir bir tekstil endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak için beraber çalışmaya devam edecektir.

Press.mango.com’da yayınlanan tüm fotoğraflar sadece yayınlarda ve ticari amaç gütmeyen durumlarda kullanılabilir. Kapak dahil, herhangi başka bir nedenle kullanım için press@mango.com adresinden Mango Halkla İlişkiler Departmanı ile bağlantıya geçerek izin alınması gerekmektedir.