Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi), Mango’nun iklim değişikliğiyle mücadele için emisyonları azaltma hedeflerini onayladı

  •   Mango’nun 5 Haziran Dünya Çevre Gününde yayınladığı açıklamaya göre, SBTi, tekstil grubunun emisyonları azaltma stratejisinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğunu onayladı
  •   2019 rakamlarını baz alarak 2030 yılına kadar tüm kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %80, kapsam 3 emisyonlarını ise %35 oranında azaltmayı hedefleyen grup, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyor   
  •   Mango, iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla, ürünlerinde sürdürülebilir veya çevre dostu hammaddelere öncelik vermeyi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanmayı ve tüm değer zinciri genelinde enerji verimliliği sağlamaya yönelik adımlar atmayı taahhüt ediyor.   

Avrupa’nın önde gelen moda gruplarından Mango, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında attığı adımları güçlendiriyor. Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi) bugün yaptığı toplantıda, grubun sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğunu onayladı.

5 Haziran Dünya Çevre Gününde resmen ilan edilecek olan bu onay ile şirketin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri bağımsız ve uluslararası kabul görmüş bir kurum tarafından da onaylanmış olacak.

CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Vahşi Yaşam Fonu’nun (WWF) ortak girişimi olan SBTi, bilime dayalı hedef belirlemede en iyi uygulamaları belirleyip teşvik eden, bu uygulamaların benimsenmesinin önündeki engelleri azaltmak için kaynak ve rehberlik sunan ve şirketlerin hedeflerini bağımsız olarak değerlendirip onaylayan bir inisiyatiftir.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “SBTi gibi uluslararası düzeyde tanınmış bir kuruluşun Mango olarak emisyonları azaltma hedeflerimizi onaylaması ve bize güvenmesi harika bir haber” diyen Mango CEO’su Toni Ruiz, “Artık bize düşen, yıllık hedeflerimize ulaşmak ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmek için kısa ve uzun vadede gerekli tüm kaynakları kullanmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

 

Mango Stratejisi 

Mango’nun Stratejik Sürdürülebilirlik Planı, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılmasını öngörüyor. Şirket bu amaca ulaşmak için ara hedef olarak, 2019 rakamları bazında 2030 yılına kadar doğrudan ve enerji tüketiminden kaynaklanan (kapsam 1 ve 2) sera gazı emisyonlarını %80 azaltmayı ve tedarik zinciri, ürün ve hizmetler, yakıt ve enerji ile ulaşım ve dağıtım süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını da (kapsam 3) %35 oranında aşağı çekmeyi planlıyor.

Mango, bilime dayalı hedeflere bağlı kalmak adına, tüm şirket departmanlarını kapsayan bir eylem planı yürütüyor. Şirketin Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını azaltma politikaları temelde üç alana odaklanıyor: Enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve şirket filosunun elektrikli araçlardan oluşturulması. 

Tekstil grubu 2021 yılında kaynak garantili toplam yenilenebilir enerji tüketimini %19,5 oranında artırarak tükettiği toplam enerjinin %59’una çıkarmıştı. Şirketin geçen yıl, İspanya’daki genel merkez, depo ve mağazalarında tükettiği elektriğin neredeyse %100’ü yenilenebilir kaynaklardan gelirken; Avusturya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve İsviçre’deki hemen tüm mağazaları ile Fransa’daki Mango ofislerinde tüketilen enerjinin de %100’ü yenilenebilir kaynaklardan elde edildi.

Mango, kapsam 3 emisyonlarını azaltmak adına ise geri dönüştürülmüş pamuk, organik pamuk, geri dönüştürülmüş polyester ve kaynağına kadar izlenebilen selüloz elyafı gibi sürdürülebilir veya çevre dostu malzemelere öncelik vererek, koleksiyonundaki Taahhütlere Uygun (“Committed”) giysi sayısını kademeli olarak artırmaya odaklanacak.

Şirket, 2021’de müşterilerine sunduğu tüm giysilerin %80’ini Taahhütlere Uygun etiketiyle pazarlama hedefine ulaştıktan sonra, geçen Şubat ayında sürdürülebilirlik hedeflerini daha da yükseltti. Mango ayrıca 2025 yılına kadar kullanacağı polyesterin %100’ünü geri dönüştürmeyi, kullanacağı selüloz elyafının %100’ünü kontrollü ve izlenebilir kaynaklardan almayı ve kullanacağı pamuğun da %100’ünü daha sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi öngörüyor.

Mango Sürdürülebilirlik Planının bir diğer hedefi de şirketin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çok sayıda kuruluşu ve inisiyatifi aynı hedefler çevresinde toplayıp işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak. 2019 yılında moda sektöründen şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla güçlerini birleştirmek ve birlikte çalışmak için başlattıkları ilk küresel hareket olan Moda Paktı’na katılarak sürdürülebilirlik ilkesine olan bağlılığını vurgulayan Mango, 2020’de de moda endüstrisinin gezegenimiz üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik on altı ortak adım belirleyen Birleşmiş Milletler Moda Endüstrisi İklim Eylemi Sözleşmesini imzalamıştı. 

 

 

Daha fazla bilgi için, lütfen bize ulaşın: 

Pilar Riaño ve Miki Herráiz
616 816 600 / 610 449 939 

pilar.riano@mango.com / miguel.angel@mango.com 

 

 

Avrupa’nın önde gelen moda gruplarından biri olan Mango; tasarım, yaratıcılık ve teknolojiyi merkezine alan iş modeli ve sürekli inovasyona, sürdürülebilirlik arayışına ve tüm kanal ve iş ortaklarını kapsayan bir ekosisteme dayanan stratejisi ile küresel bir şirkettir. 1984 yılında Barselona’da kurulan ve 2021 yılında 2,234 milyar Euro’luk bir ciro elde eden şirket, 110’dan fazla pazarda faaliyet göstermekte ve bu faaliyetlerinin de %42’sini çevrimiçi kanallardan gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için: www.mango.com

Press.mango.com’da yayınlanan tüm fotoğraflar sadece yayınlarda ve ticari amaç gütmeyen durumlarda kullanılabilir. Kapak dahil, herhangi başka bir nedenle kullanım için press@mango.com adresinden Mango Halkla İlişkiler Departmanı ile bağlantıya geçerek izin alınması gerekmektedir.